Talleres

Home / Actividades / Talleres


TALLERES 2018
Datos actualizados a 22/01/2018
Día
Temática
Favoritos
Titulo: DECOSWEET
Temática: TALLERES CREATIVOS Nº4
Organiza: V Y J MANUALIDADES

01/02/2018 — 13:00 - 14:00

04/02/2018 — 15:30 - 17:15

TALLERES CREATIVOS Nº4

12

12 alumnos máximo